Brak innowacyjności

Wiadomo, że poziom życia Polaków jest w dużej mierze uzależniony od tego, jak funkcjonuje nasza gospodarka. Ta z kolei, żeby mogła być konkurencyjna w stosunku do innych gospodarek, musi być oparta na innowacyjności.

Na chwilę obecną nie mamy warunków do tego, żeby stać się, jak na przykład Chiny, wielką „fabryką” – musimy więc skupić się na rozwoju nowoczesnych technologii. Żeby wypracować innowacyjne rozwiązania technologiczne, trzeba zainwestować w rozwój nauki.

Tymczasem w Polsce stawia się bardziej na edukowanie młodych ludzi – niestety, poziom nauczania na uniwersytetach nie jest zadowalający – niż na pracę stricte naukową. Naukowcy muszą spełniać role wykładowców, co zajmuje im sporo czasu.

Poza tym, nie dysponują odpowiednimi środkami pieniężnymi, żeby realizować ciekawe i innowacyjne projekty. Jak wyraźnie pokazują statystyki, poziom innowacyjności jest w Polsce bardzo niski.

Z pewnością, jest to jeden z tych problemów, których rozwiązanie leży w interesie każdego z nas i którym należałoby się jak najszybciej zająć.