Doradcy do spraw bezpieczeństwa – komu są potrzebni?

Niektóre obszary są na tyle złożone i specyficzne, że w zasadzie nie ma możliwości odnaleźć się w nich bez wsparcia specjalistów z danego obszaru. Bardzo dobrze widać to na przykładzie bezpieczeństwa, gdzie specjalistyczne doradztwo jest w tym momencie bardzo pożądane. Oczywiście należy mieć przy tym na uwadze fakt, że bezpieczeństwa nie da się sprowadzić do jednej kategorii zagadnień. Można bowiem mówić sporo o bezpieczeństwie fizycznym, ale jest też jego wymiar finansowy, informatyczny czy zdrowotny. Liczne podmioty gospodarcze muszą więc zajmować się różnymi sferami bezpieczeństwa, aby działać prawidłowo i zabezpieczać we właściwy sposób interesy swoich klientów oraz partnerów biznesowych. To wszystko sprawia, że bezpieczeństwo stało się swoistym towarem, za który trzeba zapłacić i w który należy w pewnych warunkach całkiem dużo zainwestować. Fakt, że doradztwo w zakresie zabezpieczeń różnego typu dynamicznie się rozwija wynika między innymi z przemian technologicznych, które mają miejsce na świecie. Za chwilę napiszemy więcej o cyberbezpieczeństwie, którego zapewnienie jest poważnym wyzwaniem w dobie coraz lepiej rozwiniętych działań hakerskich i rosnącej aktywności tak zwanego złośliwego oprogramowania. Jednakże dla wielu biznesów numerem jeden jest w dalszym ciągu konwencjonalna ochrona przed fizyczną przemocą czy też włamaniami. Stąd zatrudnia się doradców, którzy sugerują i nierzadko koordynują systemy zabezpieczeń.

Składają się na nie takie typowe elementy jak instalacje alarmowe, sieci monitoringu czy obecność patroli ochrony reagujących na ewentualne zagrożenia. Ochrona i alarmy to jedno, zabezpieczenia o charakterze cyfrowym to drugie Dziś praktycznie wszystkie sieciowe punkty handlowe czy usługowe posiadają alarmy zintegrowane z usługami firm ochroniarskich. Jeżeli alarm w danej lokalizacji się załączy, na miejscu pojawi się patrol interwencyjny, którego zadaniem będzie powstrzymanie wandali czy złodziei do czasu przyjazdu policji. Skuteczność takich działań bywa oczywiście odmienna w zależności od tego, czy patrol pojawi się na czas – nie można wykluczyć, że sprawcy będą szybsi. Jednakże nie sposób rezygnować z takich rozwiązań, więc doradcy zalecają je w jednoznaczny sposób jako swoistą podstawę bezpieczeństwa rozumianego w sposób fizyczny. Jak wspomniano wyżej, dziś ogromną rolę odgrywa również aspekt bezpieczeństwa związany z nowymi technologiami, w tym z internetem. Ogromną wagę przywiązuje się także do danych osobowych, które na podstawie regulacji RODO są dziś chronione w znacznie silniejszy sposób niż kiedyś. Aspekty bezpieczeństwa danych i zagrożeń cyfrowych są zatem szalenie istotne. W każdej firmie powinno więc działać odpowiednie oprogramowanie antywirusowe, jak też firewalle oraz inne zapory stopujące zapędy twórców wirusów, trojanów czy złodziei danych. Poza programami zewnętrznymi istotne jest to, aby tworzone na potrzeby danych podmiotów aplikacje i pakiety także były bezpieczne.

To zależy już od informatyków i programistów zatrudnianych w danych przedsiębiorstwach czy organizacjach.