Doradztwo zawodowe – co to jest i komu służy?

Jednym z typów doradztwa jest doradztwo zawodowe, które skupia się na pomaganiu ludziom w odnalezieniu odpowiedniego kierunku zawodowego, uwzględniającego ich kompetencje, umiejętności, cechy i pragnienia. Celem takiego doradztwa jest nie tylko wskazanie konkretnego zawodu, ale lepsze zrozumienie samego siebie i właściwe określenie swoich potrzeb. Z doradztwa zawodowego powinny skorzystać osoby, które nie są pewne co do wyboru kierunku karieru, zmiany aktualnej pracy czy podjęcia tej pierwszej.

Cele doradztwa zawodowego

Samo doradztwo zawodowe jest dość pojemnym terminem i ma różne zadania. Głównymi celami tego typu doradztwa są:

  • pokazanie, jakie są metody poszukiwania pracy,
  • wskazanie sposobów, jak kontaktować się z danym pracodawcą,
  • uświadomienie danej osobie jej zainteresowań i umiejętności dostosowanych do danego zawodu,
  • pokazanie danej osobie, jakie są jej możliwości na rynku pracy,
  • przekazanie informacji o warunkach ekonomicznych związanych z różnymi zawodami,
  • wskazanie danej osobie jej dopasowania zawodowego i związanych z tym możliwości.

Grupy docelowe doradztwa zawodowego

Kto powinien korzystać z możliwości, jakie daje korzystanie z pomocy doradcy zawodowego? Istnieją pewne grupy ludzi, które w szczególności powinny zainteresować się tego typu doradztwem.

Należą do nich przede wszystkim osoby młode, które jeszcze nie są świadome swoich predyspozycji i nie wiedzą, jaką drogę zawodową obrać. Doradca powinien wskazać obszar zawodowy, w którym osoby te czułaby się najlepiej oraz obszar najmniej dla nich odpowiedni. Kolejną grupą są osoby już pracujące, ale które chcą lub są zmuszone do zmiany zawodu, by uniknąć długotrwałego bezrobocia.

Doradca powinien wskazać im nowe możliwości zawodowe. Z pomocy doradcy skorzystają także kobiety, które zrezygnowały z pracy na rzecz opieki na dziećmi, a teraz ponownie chcą wrócić do pracy po dłuższej nieobecności. Doradztwo zawodowe okaże się również przydatne dla osób bezrobotnych, pozostających od dłuższego czasu na zasiłku i nie mogących znaleźć pracy ze względu na swoje kwalifikacje.

Doradztwo zawodowe – rodzaje

Wyróżniamy dwa rodzaje doradztwa zawodowego:

  • doradztwo sensu stricto – należące do zawodów konsultingowych,
  • doradztwo sensu largo – będące częścią innej roli zawodowej, np. pośrednika pracy.

.