Dyskryminacja ze względu na wiek

Na skutek reorganizacji lub likwidacji całych zakładów pracy, wiele osób straciło zatrudnienie. Byli to często ludzie w sile wieku, z wieloletnim stażem pracy, wyuczeni tylko jednego zawodu.

Średnie pokolenie nie było przygotowane na taką sytuację, nie miało potrzeby a później szansy na dokształcanie się czy przebranżowienie. Większość tych ludzi trafiła do urzędów pracy w poszukiwaniu ofert od pracodawców.

Tutaj na samym początku daje się im odczuć, że są gorsi od innych, nie spełniają oczekiwań zawartych w propozycjach pracy. Nie znajdują nic, co odpowiadałoby ich wykształceniu i doświadczeniu.

Jeżeli są jakieś propozycje, to niezgodne z ich oczekiwaniami, obniżające ich poziom i status społeczny. Spotykający się z takim traktowaniem dorośli ludzie czują się dyskryminowani, tracą wiarę w swoje możliwości, stoją na z góry przegranej pozycji.

Są osoby trwale bezrobotne od kilku lat. Taki stan w ich życiu doprowadza często do depresji i izolacji od społeczeństwa.