Jak dołączyć do programu „Firmy z sercem”?

Masz małą lub średnią firmę i chcesz wesprzeć UNICEF? Projekt „Firmy z sercem” jest dla Ciebie.

„Firmy z sercem” to program UNICEF stworzony z myślą o niesieniu pomocy dzieciom w krajach trzeciego świata. W odróżnieniu od innych projektów wspieranych przez wielkich inwestorów z całego świata, ten program mogą wesprzeć przedsiębiorcy prowadzący małą lub średnią firmę.

Niezbędna szata celebransa - ornat mszalny to symbol ofiary krzyżowej Chrystusa

Aby dołączyć do projektu i stać się jedną z „Firm z sercem”, należy wypełnić formularz znajdujący się na stronie internetowej UNICEF. W nim należy podać nazwę i adres przedsiębiorstwa, jego numer KRS, numer NIP, adres internetowy, e-mail i telefon kontaktowy. W odpowiedniej rubryce należy także wpisać dane kontaktowe osoby reprezentującej firmę.

Przystąpienie do projektu jest równoznaczne z deklaracją przekazania darowizny na rzecz UNICEF w okresie 12 miesięcy trwania współpracy. Najniższa kwota, jaką można zadeklarować, wynosi 3 tysiące złotych. Można też zadeklarować wpłatę w wysokości pięciu lub dziesięciu tysięcy złotych. Można też zadeklarować jeszcze wyższą kwotę. Co ważne, darowizny nie trzeba wpłacać od razu w całości, ale można zadeklarować wpłaty w ratach półrocznych lub kwartalnych.

Wypełniony formularz należy odesłać go faksem, mailem lub pocztą na adres: UNICEF Polska, Al. Wilanowska 317, 02-665, Warszawa, fax: (22) 568 03 01.

Decyzja o przyjęciu inwestora do projektu powinna zapaść w ciągu 5 dni roboczych od momentu wpłynięcia formularza do siedziby UNICEF.