Kiedy wyprowadzić się z domu?

Młodzi ludzie stają przed wieloma problemami i dylematami, które przynosi im życie. Przede wszystkim w okresie dojrzewania muszą podejmować szereg decyzji, które w mniejszym lub większym stopniu zadecydują o ich przyszłości. Wybór szkoły, studiów, zawodu, pracy… Sporo tego! A jeszcze pozostaje kwestia mieszkania- kiedy opuścić rodzinne gniazdo? Oczywiście nie ma granicy wiekowej czy momentu, który by do tego nakłaniał. Dla jednych chwilą na wyprowadzkę jest pójście do liceum, a dla innych na studiach. Bywają i tacy, którzy wyprowadzają się od rodziców dopiero po ukończeniu studiów.

Ale zdarza się i tak, że młodzi z wygody lub z braku pieniędzy, będąc już dorosłymi, zarabiającymi na siebie ludźmi, wciąż pozostają pod skrzydłami rodziców. Istnieją także młode rodziny, które mając już dzieci postanawiają zostać w domach swoich rodziców, jeśli warunki mieszkaniowe pozwalają im na godne życie. Widzimy więc, że nie ma odgórnego nakazu czy określonego wieku. Niewątpliwie decyzja o wyprowadzce musi być dobrze przemyślana, a młody człowiek musi być jej pewny. Warto, aby miał też na uwadze dobro nie tylko swoje, ale i swoich rodziców, którzy wraz z jego wyprowadzką także rozpoczną nowe życie.