Klienci i pracownicy firmy też mogą wspierać UNICEF

Projekty UNICEF wspierać mogą bezpośrednio nie tylko inwestorzy, ale także ich pracownicy i klienci.

Klasyczna współpraca UNICEF z inwestorami partnerskimi wygląda w ten sposób, że firma przekazuje darowiznę na wsparcie konkretnego projektu realizowanego przez organizację. Możliwe są jednak także inne modele współpracy, w tym takiej, gdzie w działania na rzecz UNICEF angażują się pracownicy danej firmy lub jej klienci.

Wygląda to w ten sposób, że darowizna na rzecz UNICEF jest efektem zbiórki lub jakiejś innej akcji realizowanej przez samych pracowników. Przykładem jest także akcja, w której pracownicy zrzekają się na rzecz UNICEF końcówki swojej pensji, a firma każdą taką kwotę dodatkowo podwaja.

W przypadku projektów, w których we wsparcie angażuje się klientów, dany inwestor dołącza do swojego produktu lub korespondencji ulotki zachęcające do wspierania projektów realizowanych przez UNICEF.

W przypadku firm, gdzie platformą świadczonych usług jest przede wszystkim strona internetowa, możliwe jest umieszczenie w formularzu płatności dodatkowego okienka „darowizna dla UNICEF”.

Tego typu modele wsparcia sprawiają, że inwestor nie tylko wzmacnia swój wizerunek, ale daje też poczucie satysfakcji swoim pracownikom i klientom, którzy mogą sami włączyć się w pomoc dzieciom niesioną przez UNICEF.