Korzyści dla inwestorów uczestniczących w projekcie „Firmy z sercem”

Z myślą o małych i średnich inwestorach UNICEF stworzył projekt „Firmy z sercem”.

„Firmy z sercem” to innowacyjny program UNICEF stworzony z myślą o niesieniu pomocy dzieciom, który jednocześnie pomaga wytyczać wspólne trendy w środowisku polskich inwestorów.

W projekcie mogą wziąć udział małe i średnie przedsiębiorstwa. W zamian za przystąpienie do programu każdy inwestor otrzymuje wyróżnienie tytułem uczestnika projektu UNICEF oraz stosowny certyfikat. Może także korzystać z nazwy i logo projektu w swoich działaniach marketingowych. Wsparcie finansowe umożliwia także odliczenie aż do 10 proc. darowizny na rzecz UNICEF.

Współpraca z tak dużą międzynarodową organizacją działającą na rzecz ochrony praw dziecka, jakim jest UNICEF, gwarantuje każdemu uczestnikowi programu, że przekazywane przez niego środki finansowe są wykorzystywane we właściwy sposób.

Największą korzyścią z przystąpienia do projektu „Firmy z sercem” jest jednak satysfakcja z tego, że wspiera się tak ważną sprawę, jaką niewątpliwie jest ratowanie życia i zdrowia dzieci.