Mobbing w szkole

Bardzo niepokojące zjawisko zwane mobbingiem, kojarzone do niedawna z miejscem pracy dorosłych, znalazło się również w szkołach.

Zauważymy je w każdym typie szkoły i na każdym poziomie nauczania.

Nieumiejętność radzenia sobie z nim ze strony nauczycieli można odczytywać jako ciche przyzwolenie.

W tak dużym środowisku, jakie stanowi szkoła będzie niezwykle łatwo znaleźć ucznia, który stanie się ofiarą.

Zawsze w dużej społeczności są osoby o charakterach przywódczych, które czując się bardzo silne znajdują słabszych i przy aprobacie swoich sympatyków niszczą swoje ofiary.

psycholog zielona góra

Regularnie stosowane prześladowania, wyzwiska, ośmieszanie na forum klasy, izolowanie, szantażowanie, używanie przemocy fizycznej, gnębienie psychiczne – to tylko niektóre z form dyskryminacji, jaka spotyka w szkole dzieci, które są „inne”.

Powodem do takich zachowań może być to, że dziecko jest małe, chude, grube, sepleniące, jąkające się, ma inny kolor skóry, jest z biednej rodziny, inaczej się ubiera albo jest innego wyznania.

Dla oprawcy każdy powód jest dobry, ale atakowane dziecko bez zewnętrznego wsparcia może nie wytrzymać ostrych ataków dyskryminacji.