Ogromne pieniądze w przemyśle komputerowym

Bez wątpienia, szerokorozumiany przemysł komputerowy obraca ogromnymi pieniędzmi, a większość z nas miałaby spory problem, żeby w ogóle wyobrazić sobie takie sumy.

Ta branża jest niezwykle dochodowa, jednak wcale nie tak łatwo jest w niej zaistnieć.

Jest kilka firm zajmujących się produkcją sprzętu i oprogramowania komputerowego, które od lat dominują na rynku.

Ich nazwy zna każdy z nas i pewnie też większość z nas korzysta przynajmniej czasami z ich oferty.

Są to międzynarodowe korporacje, które generują przeogromne zyski, a konkurowanie z nimi jest bardzo trudne.

Często decydują się one na odkupywanie patentów, a nawet przejmowanie mniejszych przedsiębiorstw, jeśli jest to dla nich korzystne.

Oczywiście, również mniejsze firmy informatyczne, przy zachowaniu odpowiednich proporcji, potrafią zarobić godne pieniądze.

Dołączenie do ścisłej elity finansowej w tej konkretnej branży jest jednak niezwykle trudne, a nowopowstała firma praktycznie nie ma na to szans.