Podstawowy kurs z wiedzy o internecie

Podstawowe kursy z wiedzy o internecie są kierowane przede wszystkim do uczniów początkowych klas szkół podstawowych, jednak mogą w nim brać udział także wszyscy ci, którzy dopiero uczą się poruszania w sieci. Celem takiego kursu jest zapoznanie uczniów z zasobami internetu i nauczenie ich tego, jak je dobrze wykorzystać. Podczas kursu internet zostanie zaprezentowany w kontekście usług, zasobów i komunikacji. Uczestnicy poznają m.

in. metody przesyłania informacji w internecie. Opisane zostaną także zasady działania stron internetowych, a także narzędzi internetowych,m.in.

wyszukiwarki, poczty elektronicznej oraz komunikatorów. Uczestnicy dowiedzą się też czym jest domena oraz adres IP. Uczniowie będą ćwiczyć instalowanie oraz konfigurowanie narzędzi internetowych, będą wyszukiwać informacji w internecie oraz korzystać z serwisów internetowych. Zazwyczaj kursy takie kończą się otrzymaniem certyfikatów,które będę potwierdzały znajomość przez uczestnika internetu i jego zasobów przez uczestnika.