Szansa dla wielkopolskich start-upów

Dotychczas przedsiębiorcy mogli pozyskiwać wsparcie finansowe z funduszy unijnych głównie w postaci bezzwrotnego dofinansowania. Niestety, dla części podmiotów gospodarczych była to szansa na stosunkowo łatwe zdobycie pieniędzy, z których i tak nie potrafili zrobić należytego pożytku.

Testowana najpierw w Wielkopolsce inicjatywa Jeremie zdaje się być nieco lepszym rozwiązaniem, ponieważ zdecydowanie trudniej jest tutaj o nadużycia. Inicjatywa Jeremie jest sporą szansą dla start-upów, które spełnią odpowiednie kryteria.

Nie dostaną one wówczas „darowizny”, ale pożyczkę, którą będą musieli spłacić. Taki kredyt nie jest jednak wysoko oprocentowany.

Z pewnością jest on atrakcyjniejszy od wszystkich ofert, jakie młodym przedsiębiorcom mogą złożyć komercyjne banki. Miejmy nadzieję, że wielkopolscy przedsiębiorcy będą właściwie korzystać z atrakcyjnych pożyczek pochodzących z pieniędzy unijnych.

Chociaż nie mamy gwarancji, że tak właśnie będzie, to jednak, biorąc pod uwagę wrodzone predyspozycje do przedsiębiorczości mieszkańców tego regionu, możemy być dobrej myśli.