Wsparcie rzeczowe UNICEF przez inwestorów

Firmy wspierają projekty UNICEF nie tylko poprzez przekazywanie środków finansowych.

UNICEF realizuje bardzo wiele projektów przy wsparciu różnych inwestorów. Ich wsparcie to najczęściej pomoc finansowa – firmy przelewają na konto UNICEF określone kwoty pieniędzy, które są przeznaczane na konkretne cele związanie z niesieniem pomocy dzieciom na całym świecie.

Pomoc dla UNICEF nie musi mieć jednak wyłącznie wymiaru finansowego. Są inwestorzy, którzy zamiast przelewać pieniądze, proponują wsparcie w postaci przekazania produkowanych przez siebie produktów lub bezpłatne udostępnienie świadczonych usług. Dotyczy to zwłaszcza wsparcia logistycznego, merytorycznego, druku różnych materiałów itd.

Na takiej zasadzie realizację projektów realizowanych przez UNICEF wspiera m.in. Centrum Medyczne Damiana. Współpraca centrum z UNICEF rozpoczęła się w 2010 r. od wystawy zdjęć w placówkach Damiana prezentujących działania organizacji. Później oba podmioty przeprowadziły wspólnie m.in. kampanię „Faceci ratują dzieci”, której celem była akcja szczepień wśród najmłodszych mieszkańców Sierra Leone.