Wsparcie ze strony państwa

Polska jest krajem, w którym początkujący przedsiębiorcy mają bardzo trudne życie. Ogólnie rzecz biorąc, dla małej i średniej przedsiębiorczości nie ma zadowalających warunków na krajowym rynku, co nie oznacza oczywiście, że sektor ten się wcale nie rozwija. Każdego roku w Polsce otwieranych jest mnóstwo nowych podmiotów gospodarczych, chociaż niestety procent firm, które po niecałym roku działalności znikają z rynku jest zbyt duży.

Niezbędne podczas Mszy Świętej komplety kielichowe potrzebne przy misterium Ciała i Krwi Pańskiej

Państwo powinno postarać się wspierać przedsiębiorców, a w szczególności tych młodych i zdolnych, którzy w przyszłości mogą znacząco przyczynić się do poprawy stanu polskiej gospodarki. Jedną z płaszczyzn, na której państwo powinno silniej wspierać przedsiębiorców jest finansowanie start-upów. Tego typu działalność gospodarcza na starcie nie wymaga zbyt dużych nakładów finansowych, a w krótkim czasie może zacząć przynosić spore zyski.

Owszem, istnieją w Polsce inkubatory przedsiębiorczości, które wypełniają tę rolę, jednak zdaje się, że zapotrzebowanie na nie jest zdecydowanie większe.