Wspólne akcje UNICEF i firmy Komex

Jednym z polskich partnerów działającego tu oddziału UNICEF jest firma Komex – właściciel sieci sklepów 5.10.15.

5.10.15 to sieć sklepów z odzieżą dla dzieci. Jej właściciel – firma Komex to jeden z inwestorów, który uznał, że warto promować się jako partner UNICEF. Wsparcie dla tej organizacji ze strony firmy to przede wszystkim okresowe akcje promujące różne akcje i projekty realizowane przez UNICEF.

W trakcie dotychczasowej współpracy Komex wsparł m.in. program szczepień dzieci w Kongo, projekt edukacyjny w Angoli oraz kampanię informacyjną dotyczącą praw dziecka. Wsparcie ze strony firmy polegało m.in. na dołączaniu do zakupów klientów sklepów 5.10.15 ulotek informacyjnych dotyczących działań UNICEF, rozwieszeniu w sklepach plakatów promujących różne akcje oraz ubraniu pracowników w koszulki UNICEF. Celem tych wszystkich działań jest zwrócenie uwagi klientów na problemy dzieci w różnych zakątkach świata oraz zachęcenie do wspierania różnych projektów realizowanych przez UNICEF.

Firma Komex wspiera dodatkowo UNICEF poprzez przekazywanie stałej darowizny na cele statutowe organizacji oraz udział w kampanii „Reszta w Twoich rękach”.