Współpraca inwestora z UNICEF a korzyści marketingowe

Inwestorami wspierającymi projekty UNICEF kieruje nie tylko dobre serce, ale także nastawienie na osiągnięcie konkretnych korzyści.

Wspieranie projektów realizowanych przez UNICEF to przede wszystkim działalność dobroczynna. Przekazywane środki są przecież wykorzystywane do niesienia pomocy dzieciom na całym świecie. UNICEF podejmuje działania, których celem jest ratowanie życia i zdrowia najmłodszych ofiar wojen, konfliktów, katastrof, klęsk żywiołowych, a także walka o prawa dziecka w krajach trzeciego świata.

Inwestorzy, którzy decydują się na wsparcie programów UNICEF kierują się jednak nie tylko dobrym sercem, ale także chęcią osiągnięcia własnych korzyści. Bycie partnerem tak znanej organizacji jak UNICEF to duży prestiż. Jednocześnie firma, która może pochwalić się współpracą z UNICEF, osiąga duże korzyści marketingowe. W oczach klientów staje się przedsiębiorstwem, który nie tylko zarabia pieniądze na swoich produktach i usługach, ale osiąganymi zyskami potrafi także dzielić się z innymi. Statystyki pokazują, że 80 proc. ludzi chętniej wybiera produkty i usługi, jeśli firma jest zaangażowana społecznie. Nic dziwnego, że wielu inwestorów nie trzeba długo namawiać, aby zechciały zaangażować się w projekty realizowane przez UNICEF.