Współpraca UNICEF i Unilever

Działania UNICEF, których celem jest poprawa warunków sanitarnych w różnych zakątkach świata, wspiera firma Unilever, producent środków czystości.

UNICEF realizuje wiele różnych projektów, których celem jest ratowanie życia i poprawa warunków bytowych dzieci na całym świecie. W XXI wieku nadal w wielu zakątkach świata olbrzymim problemem pozostaje brak dostępu do urządzeń sanitarnych i nieznajomość zasad higieny. Szacuje się, że każdego dnia na świecie umiera około dwóch tysięcy dzieci poniżej piątego roku życia właśnie z powodu życia w złych warunkach sanitarnych.

UNICEF stara się temu przeciwdziałać, a w jednym z projektów jego partnerem jest Unilever, producent środków czystości, m.in. Domestosa. W 2012 r. inwestor przeznaczył 5 proc. zysku ze sprzedaży specjalnie oznaczonych produktów na rzecz programu poprawy warunków sanitarnych w Sudanie Południowym i Wietnamie.

Wspólny projekt zakłada zapewnienie blisko 400 tysiącom osób z dziewięciu krajów świata dostęp do toalet i urządzeń sanitarnych.