Współpraca ze start-upami

Współpraca bez względu, jakiej dziedziny dotyczy ma na celu połączenie dwóch jednostek do osiągnięcia wyznaczonego celu.

W przypadku współpracy z start-upami możemy mówić w kilku przypadkach.

Pierwszym będzie współpraca polegająca na opiece anioła biznesu nad projektem, który w pewnym momencie z założenia powinien się usamodzielnić, kolejną formą będzie współpraca z fundacją działa to na tej zasadzie, że start-up otrzymuje pomoc, ale kiedy projekt się sprawdza i dochodzą zyski staje się partnerem fundacji często później sam jest mentorem dla nowego pomysłu czy projektu.

Dobrze, jeśli pomysłodawca start-upu nie zapomina, że w taki sposób zaczynał i chce pomagać innym, którym brak wiedzy, doświadczenia czy kapitału nie musi robić tego bezinteresownie może przecież zaproponować podział udziałów w firmie lub też jeszcze inną formę indywidualną w zależności od konkretnego pomysłu.

Te formy najczęściej spotykane są w technologii informacyjnej, która należy do najbardziej rozwijających się sektorów.