Z jakimi firmami UNICEF nie zamierza współpracować?

Nie każda firma może zostać partnerem UNICEF.

Chociaż wydawałoby się, że organizacji charytatywnych nie interesuje, kto udziela im pomocy, bo najważniejszy jest cel, w przypadku UNICEF tak nie jest. To najbardziej znana organizacja międzynarodowa na świecie zajmująca się niesieniem pomocy dzieciom. Współpraca z taką organizacją to dla każdego inwestora bardzo duży prestiż. Aby tak pozostało, UNICEF bardzo dba o dobór partnerów przy realizowanych przez siebie projektach. Na współpracę mogą liczyć przede wszystkim firmy będące liderami w swoich sektorach rynku, cieszące się dobrą reputacją oraz dbających o swój wizerunek jako wrażliwych i odpowiedzialnych społecznie.

UNICEF w żaden sposób nie zamierza współpracować z firmami, których działalność obejmuje produkcję lub dystrybucję broni, militariów lub produkcję napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych. Niedopuszczalna jest także współpraca z firmami, które wykorzystują pracę dzieci lub w inny sposób łamią prawa człowieka.

Organizacja odmawia też współpracy przy swoich projektach z z firmami, które stosują negatywne praktyki przeciw środowisku naturalnemu, z przedsiębiorstwami korupcyjnymi, zajmującymi się dystrybucją pornografii lub hazardem.