Zmiana polityki w stosunku do start-upów?

Są kraje, w których młodzi przedsiębiorcy mają zdecydowanie łatwiejszy start niż ma to miejsce w Polsce. Trzeba to wyraźnie podkreślić: takich krajów jest naprawdę sporo. Na szczęście, w ostatnich latach sytuacja powoli zmienia się na lepsze, o czym świadczyć może chociażby rosnące wsparcie dla start-upów. Stosunkowo niedawno w Wielkopolsce zaczęto testować unijną inicjatywę Jeremie, która skierowana była właśnie do start-upów.

Jak pokazała historia, tego typu projekty mogą w krótkim czasie przynieść spore zyski, jeśli jednak ktoś najpierw w nie zainwestuje. Młodzi przedsiębiorcy, a najczęściej to oni tworzą start-upy, rzadko kiedy mają znaczące środki własne na rozkręcenie interesu. Banki, jeśli już godzą się na udzielenie im kredytu, to najczęściej proponują wysokie oprocentowanie. Inicjatywa Jeremie polega natomiast na udzielaniu omawianym podmiotom gospodarczym niskooprocentowanych pożyczek, które pozwolą im sprawdzić swoje pomysły biznesowe w realiach rynkowych.