Problem efektywności

Statystyki pokazują wyraźnie, że na tle innych europejskich narodów, Polacy są pracowici.

Średnio spędzamy w pracy więcej godzin, niż osoby mieszkające w Niemczech czy Francji, co jednak nie ma przełożenia na efektywność naszych działań.

Wielu z nas pracuje na co dzień na więcej niż jednym etacie.

Często dopiero takie podejście pozwala na uzyskanie jakieś stabilizacji finansowej.

Nie ma się więc czemu dziwić, że tak wiele godzin nasi rodacy spędzają w pracy.

Warto by się jednak zastanowić nad tym, w jaki sposób można by poprawić naszą efektywność.

Z pewnością, pomogłoby w tym zmodernizowanie gospodarki, czyli częstsze korzystanie z nowoczesnych narzędzi (głównie narzędzi informatycznych).

Poza tym, warto byłoby pomyśleć o pracy zdalnej czy też nienormowanych godzinach pracy (pracownik jest rozliczany za efekty, a nie za w czas spędzony w zakładzie pracy).

Konieczne zdaje się również częstsze szkolenie naszych pracowników i uczenie ich na przykład lepszego zarządzania czasem pracy czy też właśnie owej efektywności w działaniu.